Vacatures IN-Z

ESF Doorstroom

Doorstroombegeleiding lokale diensteneconomie

Met het project ‘Doorstroombegeleiding lokale diensteneconomie’ zet IN-Z in op de doorstroom van medewerkers uit de lokale diensteneconomie naar werk op de reguliere arbeidsmarkt. We vormen als het ware de brug tussen hun huidige en een nieuwe job. We willen onze doelgroepmedewerkers voldoende bagage geven om (opnieuw) de stap naar het Normaal Economisch Circuit te zetten door de acties te doorlopen zoals aangegeven in het Maatwerkdecreet en het decreet LDE.

IN-Z geniet hiervoor de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en Vlaanderen.

Mandaat doorstroombegeleiding

IN-Z heeft een mandaat als dienstverlener doorstroombegeleiding in het kader van het Decreet lokale diensteneconomie (LDE). De minister kende dit mandaat, dat volgde op een positief advies door VDAB, toe voor de periode van 1 februari 2017 tot 31 januari 2023. Doorstroombegeleiding is voorzien in het Decreet LDE. Dat decreet stelt dat de gemandateerde doorstroombegeleider de doelgroepmedewerker begeleidt gedurende 140 uren die verdeeld worden over vier fasen: een voortraject, jobmatching, een stage en nazorgbegeleiding. De nazorgfase loopt tot maximaal drie maanden na de start van de nieuwe tewerkstelling.

Deel dit bericht

Ontdek ook deze nieuwsberichten