knip

IN-Z begeleidt jongeren naar arbeidsdeelname in het stelsel Leren & Werken of een instap in het Duaal Leren (aanloopfase focus werkervaring)

Het departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap gaf groen licht voor de verlenging van het project Aanloopfase focus werkervaring. Daarmee wil IN-Z aan arbeidsbereide leerlingen in het stelsel leren en werken een brug reiken naar een engagement op een reële werkvloer.

IN-Z mikt op de realisatie van zestien trajecten met een doorstroom van zeventig procent naar een vervolgtraject in de arbeidsdeelname in het stelsel leren en werken of het duaal leren.

Voor het ontwikkelen en versterken van hun arbeidsgerichte, loopbaangerichte en vaktechnische competenties, focust IN-Z voornamelijk op een begeleide werkervaring in het normaal economisch circuit (NEC) aangevuld met een coachingstraject op maat. Indien gewenst organiseren de IN-Z-begeleiders daarbovenop groepsmomenten voor kleine groepjes van leerlingen.

Het project Aanloopfase focus werkervaring geniet steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Vzw IN-Z is een sociale onderneming met activiteiten in de domeinen zorg, huishoudhulp, kind & vrije tijd, onthaal & toerisme, groen & klus en training & begeleiding. 

Deel dit bericht

Ontdek ook deze nieuwsberichten

Wat een (school)jaar!

IN-Z is al jaren een betrouwbare partner voor vele scholen op vlak van opvang-, ontwikkelings- en ontspanningsmogelijkheden van de kinderen. Wij blikken graag even terug op het afgelopen schooljaar.

Lees verder »