ESF keurt nieuw project goed van IN-Z

De zorg, een grote sector met een niet te onderschatten belang. Van jong tot oud, we hebben allemaal wel eens zorgen nodig. Om aan al deze zorgvragen te voldoen zijn er uiteraard heel wat medewerkers nodig. De zorgsector is dan ook een van de grote spelers als het aankomt op werkgelegenheid. En juist daar wringt het schoentje. Een van de grootste uitdagingen van de sector is namelijk de hoge nood aan arbeidskrachten die niet ingevuld geraakt omdat het aanbod van geschikte kandidaten te laag is. De sector wordt dan ook geconfronteerd met een groot aantal knelpuntvacatures waarbij het beroep van zorgkundige en verzorgende bovenaan staan.

Om aan dit tekort tegemoet te komen moeten we verder kijken dan enkel naar werkzoekenden. Zo weten we dat er veel mensen zijn met een zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt die zich zouden willen en kunnen omscholen om aan te slag te gaan in de zorg. Op voorwaarde natuurlijk dat zij hiervoor de nodige ruimte en ondersteuning zouden krijgen.

Om dit traject te onderzoeken werd eer een project ingediend dat werd goedgekeurd en financiële middelen ontvangt van het Europees Sociaal Fonds (ESF). IN-Z wil hierbij een centrale rol spelen en slaat de handen in elkaar met een aantal sociale partners waaronder VDAB, OCMW Leuven, CVO Volt, CVO Qrios, provincie Vlaams-Brabant en de stad Leuven. Doelstelling van het project is om duurzame tewerkstelling te creëren binnen de zorg en dit specifiek voor kwetsbare werkenden die als jobdoelwit zorgkundige hebben.

Hoe willen we dit doen? Door bruggen te bouwen tussen enerzijds werkgevers en werknemers en anderzijds tussen verschillende sectoren op de arbeidsmarkt. Daarnaast willen we beter in kaart brengen waar de uitdagingen en moeilijkheden zich juist bevinden. Dit zowel op niveau van werkenden en werkgevers, maar ook zeker kijkende naar de huidige opleidingsmogelijkheden en bestaande vormen van financiële ondersteuning. Met deze info zullen we dan aan de slag gaan en een aantal proefprojecten opzetten om zo de doorstroom van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt naar de zorgsector mee te bevorderen.

Deel dit bericht

Ontdek ook deze nieuwsberichten

LIV wordt IN-Z

IN-Z neemt LIV aan het werk over en dat werd dinsdag 20 februari 2024 feestelijk gevierd. De overname creëert een complementair aanbod aan de begeleiding en het werkgeverschap bij IN-Z.

Lees verder »

Medewerker in de kijker: het verhaal van Gilles

IN-Z richtte in 2016 HOST op, voluit Horeca via Sociale Tewerkstelling. Achter de kookpotten in Runkst staat kok Gilles van Quickelberge. Deze rasechte, maar uitgeweken Gentenaar heeft koken in zijn DNA zitten. Hij is het creatieve brein van het restaurant en geeft in de keuken leiding aan een divers team van medewerkers.

Lees verder »