Privacy policy IN-Z APP

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op (i) de persoonsgegevens die worden verzameld door de “IN-Z” app, eigendom van en beheerd door vzw IN-Z, met maatschappelijke zetel te Welzijnscampus 5/11 3600 Genk (KBO BE 0457.521.086) (hierna “vzw IN-Z” of “wij” of “ons”) en (ii) het gebruik ervan voor de uitvoering van de dienstverlening door vzw IN-Z en/of (iii) (gepersonaliseerde) marketingtoepassingen door vzw IN-Z.

Vzw IN-Z hecht veel belang aan het waarborgen van uw privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Met dit privacybeleid (hierna “Privacybeleid”) wil vzw IN-Z de betrokkenen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt (hierna “u” of “je”) uitgebreid informeren over die verwerking en de bijbehorende rechten door vzw IN-Z.

1. Acceptatie van het Privacybeleid

Bij het gebruik van de “IN-Z” app worden uw persoonsgegevens bijgehouden door vzw IN-Z. Dit Privacybeleid wordt u ter beschikking gesteld bij het eerste gebruik van de app en dient uitdrukkelijk te worden aanvaard. We raden u aan dit Privacybeleid grondig te lezen. Als u vragen heeft over ons Privacybeleid, kunt u deze stellen op het bovenstaande adres of per e-mail op info@in-z.be.

2. Verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens is vzw IN-Z, een vereniging zonder winstoogmerk met als doel andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting. U kunt altijd contact met ons opnemen via e-mail op info@in-z.be of per telefoon op 089 32 28 10.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Bij het gebruik van de “IN-Z” app verzamelen wij technische informatie. Hieronder valt voornamelijk uw IP-adres, het type browser (indien van toepassing), geografische locatie, besturingssysteem, ingestelde taal van het besturingssysteem en informatie over uw gebruik van de app. Bij contactopname verzamelen wij uw identiteitsgegevens, waaronder uw naam en e-mailadres.

4. Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van u?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren:

  • Technische informatie via cookies: wanneer u onze app gebruikt, verzamelen wij via cookies de bovengenoemde technische informatie.
  • Uw identiteitsgegevens uit onze interne database voor medewerkers en klanten.

5. Waarom verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens? (Doelen)

De verwerking van persoonsgegevens maakt deel uit van ons beleid om vragen en verzoeken om informatie correct af te handelen, voor procesverbetering en ter ondersteuning van communicatie. In het bijzonder is de verwerking van persoonsgegevens nodig voor:

  • Analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek.
  • Ondersteuning van communicatie en campagnes via sociale media.
  • Afhandelen van vragen en verzoeken om informatie.

6. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken? (Rechtsgrond)

Wij mogen uw technische informatie verwerken omdat dit past binnen ons gerechtvaardigd belang om onze app en dienstverlening voortdurend te verbeteren. Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken om onze overeenkomst met u uit te voeren. Tevens is het in ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek.

7. Welke derden hebben toegang tot uw gegevens?

Indien dit nodig is voor de verwezenlijking van de beoogde doeleinden, worden uw persoonsgegevens gedeeld met derde partijen, zoals de ontwikkelaar van onze app. Wij garanderen dat alle derde partijen de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Vzw IN-Z zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

8. Toegang tot en aanpassing van persoonsgegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens vzw IN-Z van u verzamelt en gebruikt, kunt u vzw IN-Z vragen om een overzicht hiervan te verstrekken. Vzw IN-Z zal u dan verzoeken een kopie van een legitimatiebewijs in te sturen. U kunt dit verzoek indienen via info@in-z.be. Vzw IN-Z zal binnen twee (2) weken schriftelijk reageren op uw verzoek via het opgegeven e-mailadres. Als u op basis van het overzicht persoonsgegevens wilt laten corrigeren, aanvullen, verwijderen en/of afschermen, kunt u daarvoor een nieuw verzoek indienen. Vzw IN-Z zal ook binnen twee (2) weken op dit verzoek reageren. U kunt uw persoonsgegevens ook altijd opvragen.

9. Waar kunt u een klacht indienen?

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be.